Vi har nyckeln, välkommen in!

Aktuell information

Avstängd värme

P g a termostatbyten i fastigheten Mariehemsvägen 35 A har vi varit tvungna att stänga värmetillförseln även till Mariehemsvägen 35 B-H. Vi hoppas att detta inte ska medföra allt för stor olägenhet för dig som hyresgäst.

Läs mer
Här hittar du vårt nyhetsarkiv