Andrahandsuthyrning

För att hyra ut din hyresrätt i Andrahand måste du ha Lerstenens godkännande.

Du måste lämna in en skriftlig ansökan till oss.

Blanketten för Ansökan om Andrahandsuthyrning hittar du HÄR eller under fliken Blanketter.
Du kan även hämta en blankett hos oss på vårt kontor på Storgatan 28 J, 903 21 Umeå.
Tänk på att tillsammans med din ansökan även bifoga ett intyg som styrker varför du vill hyra ut i andrahand.

Giltiga skäl för Andrahandsuthyrning

  • Studera på annan ort (Studieintyg/registreringsbevis krävs)
  • Tillfälligt arbete på annan ort (Anställningsavtal/arbetsgivarintyg krävs)
  • Provbo som sambo (max 1 år sammanlagt, sambons hyres/köpesavtal skall bifogas i ansökan)
  • Längre utlandsvistelse (resebevis och fullmakt)
  • Annat boende på grund av ålder eller sjukdom

Lerstenen beviljar andrahandsuthyrning 6 månader i taget. Önskar du förlänga din andrahandsuthyrning måste ny ansökan inkomma till Lerstenen i god tid innan beviljad period löper ut. Om du ska byta andrahandshyresgäst mitt i din bortavistelse måste du göra en ny ansökan. Det är viktigt för oss att veta vem som bor i lägenheten ur säkerhetsperspektiv. T ex vid brand. 

Ett skriftligt avtal ska upprättas mellan dig och din hyresgäst. En kopia på detta andrahandskontrakt ska lämnas tillsammans med din ansökan till Lerstenen. Du bör även göra en skriftlig inventarielista och ta foton på möblemang om du hyr ut din lägenhet möblerad. 

Om du inte känner personen kan det vara bra att du kontrollerar om betalningsanmärkning finns hos kronofogden och fråga efter referens hos tidigare hyresvärd. Detta kan minimera problem för dig. Kom överens om vem som ska betala t ex el och Internet. Andrahandshyresgästen ska teckna egen hemförsäkring.

Det är inte tillåtet att du som förstahandshyresgäst tar ut en hyra som innebär att du tjänar pengar på att hyra ut i andrahand. Andrahandshyresgästen bör betala samma hyra som förstahandshyresgästen. Om lägenheten är möblerad kan en mindre summa för möblerna läggas på, inte mer än 10-15 % av hyran. Läs mer om detta på Hyresgästföreningens hemsida

Tänk på att andrahandshyresgästen kan kontakta Hyresnämnden och begära återbetalning av oskälig hyra om du tar ut för hög hyra.

Du som förstahandshyresgäst ansvarar för att betala hyran i tid och att din andrahandshyresgäst sköter sig under hyresperioden. Om störningar förekommer under tiden så riskerar du uppsägning av kontraktet. 

Det är av största vikt att du sköter ansökningar för förlängning av ny period under tiden som du inte bor i din hyresrätt. Gör du inte detta tror vi med automatik att du är tillbakaflyttad. Detta kan påverka din hyreshistorik negativt inför framtida referenser till andra hyresvärdar. Om din andrahandshyresgäst fortsätter att bo kvar i din hyresrätt efter att kontraktet upphört och beviljad period löpt ut så riskerar du som förstahandshyresgäst uppsägning. 

Om du som förstahandshyresgäst inte har för avsikt att flytta tillbaka till lägenheten ska en skriftlig uppsägning av kontraktet ske 3 mån innan beviljad period går ut.

Din andrahandshyresgäst har ingen rätt att ta över ditt förstahands kontrakt.