Behöver du göra en felanmälan?

Gör med fördel din felanmälan via vår hemsida. Detta underlättar arbetet för din fastighetsskötare och bidrar till snabbare service.

Icke-akuta fel

Felanmälan som inte är av akut karaktär gör du lämpligast via något av våra webbformulär nedan. Vilket du väljer beror på om det gäller en hyresbostad eller en företagslokal.

Akuta fel

Felanmälan som är av akut karaktär görs dagtid till Umeå Driftteknik AB. Telefonnummer finns anslaget i trapphuset samt här på vår hemsida.

  • Vattenläckor och översvämningar
  • Avsaknad av vatten
  • Totalstopp i avlopp
  • Ej fungerande kyl o frys, elfel – kontrollera först dina egna säkringar
  • Person instängd i ej fungerande hiss – ring telefonnummer som står i hissen eller på trapphustavla
  • Krossad ruta

Kvällar och helger görs AKUTA felanmälningar till Securitas fastighetsjour, tel 0771 50 60 90. 
måndag – fredag kl 16:00 – 07:00, lördag, söndag samt helgdag dygnet runt.

Upplåsning

När det gäller upplåsningar kräver fastighetsjouren legitimation. Utryckning för upplåsning av utelåst hyresgäst utförs mot faktura.