Registrera

Röker du? 
Söker du parkering? 
Har du djur? 
Enligt Europeiska unionens nya allmänna dataskyddsförordning (GDPR) måste du som bostadsökande hos Lerstenen lämna ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Med behandling avses registrering, insamling, lagring, bearbetning, utlämnande eller samkörning inom Lerstenens kundverksamt. Vi behandlar samtliga uppgifter med fullständig sekretess.
Läs mer om vår integritetspolicy och GDPR