Kungsgatan 119

Källarlokal

Fakta

Storlek:
ca 139 kvm
Våning:
Källarplan
Inflyttning:
Enligt överenskommelse