Arkiverad: Justering bostadshyror 1 januari 2015

Från 1 oktober skedde förändringar i hyressättningssystemet, dels förändrades vissa värderingar och dels tillfördes nya. Värderingarna är både generella för fastigheterna och individuella för lägenheterna.

Vi påbörjade inventeringen av varje enskild lägenhet i vårt fastighetsbestånd, där vi har förhandlingsordning, utifrån de punkter som finns i ”Poängen” i våras och har även tittat på fastighetsnivå. Denna inventering har nu registrerats och innebär att det  i många fall blir höjningar i enskilda lägenheter från den 1 januari 2015.