Arkiverad: Lerstenen Hus AB säljs till Rikshem

Lerstenen Hus AB är ett av många fastighetsbolag som ingår i Lerstenen Fastigheter och det är det enda bolaget med externa utländska majoritetsägare. Vi förvärvade bolaget 2008 tillsammans med norska Obligo (tidigare ACTA). Obligo sålde för ca 1 år sedan sin majoritetsandel till amerikanska Blackstone där det ingick som en ganska liten del i en större affär. Blackstone beslutade under hösten att sälja bolaget vidare och detta har nu lett till att ett köpeavtal upprättats med Rikshem. Avtalet signerades fredagen 30 december 2016 med tillträde 31 januari 2017. Affären omfattar ca 800 lägenheter runt om i Umeå. Efter att affären är genomförd kommer Lerstenen att äga och förvalta ca 1 200 lägenheter samt ca 115 000 m2 verksamhetslokaler.

För Er som hyresgäster betyder detta egentligen ingen förändring annat än att Rikshem tar över den tekniska förvaltningen och all administration från och med tillträdet. Rikshem är relativt nya i Umeå. De genomförde sitt första köp för en tid sedan i och med att de förvärvade Akelius fastigheter i Umeå. Rikshem kommer givetvis att informera alla hyresgäster vad som gäller efter tillträdet.

För Lerstenens del innebär affären att vi kraftigt ökar förutsättningarna för nybyggnation av hyresrätter i Umeå vilket har varit den främsta affärsidén de senaste åren. Lerstenen har de senaste 3 åren genomfört och påbörjat nyproduktion av ca 500 lägenheter i Umeå. Affären med Rikshem gör att vi de närmaste åren kan fortsätta vår nyproduktion i samma takt.

I våras påbörjades en process i några av fastigheterna för att undersöka förutsättningarna för ombildning till bostadsrätter. Detta var då initierat av Blackstone som nya ägare. När sedan beslutet kom att bolaget skulle ut till försäljning så upphörde ombildningsprocesserna. För de hyresgäster som sett fram mot ombildningen till bostadsrätter har det naturligtvis blivit en besvikelse. Vi på Lerstenen har inte kunnat påverka detta och kan bara hoppas att Rikshem tar upp dessa frågor igen med hyresgästerna i de aktuella fastigheterna.

Vi vill passa på och tacka alla hyresgäster som berörs av denna försäljning för den tid som varit och vi är övertygade om att Rikshem kommer ta över ansvaret för alla berörda fastigheter på ett utmärkt sätt.