Arkiverad: Kontoret är stängt

Torsdag den 17 maj är kontoret stängt mellan 10:30 – 14:00 p g a personalinformation. Akut felanmälan kan göras på tel 090 70 41 87 under tiden kontoret är stängt.