Arkiverad: Din balkong kanske behöver skottas

Vi har en snörik vinter och vi vill påminna er med balkong att skotta den. Eftersom att balkongen räknas som en del av lägenheten är det hyresgästens ansvar att skotta den. Ta gärna hjälp av någon som kan hålla uppsikt över gatan och förbipasserande.

På varje område ska det finnas en snöskyffel som ni kan använda er av.