Ny guld- och kopparskimrande byggnad uppförs i Umestans Företagspark

Kontorshuset kommer att inrymma 9500 kvm kontorsyta och stå klart i januari 2021. Redan idag är merparten (ca 95%) av ytorna uthyrda till två starkt växande företag på långa avtal. Byggnaden får namnet Umestan 19.


För Lerstenen är investeringen i det nya huset ett led i strategin att utveckla Umestan till en
modern, tillgänglig och levande plats för Umeås företag och verksamheter.
Den moderna byggnaden kommer ge Umestans Företagspark ytterligare en framsida med sin placering på parkens nordöstra sida, snett bakom det nyligen uppförda kontorshuset Umestan 12, som ritats av Gert Wingårdh. Utöver de här två projekten ser Lerstenen att det finns förutsättningar för ytterligare utveckling inom Umestan med minst 20 000 kvm nyproduktion.

”Lerstenen fortsätter investera i Umeå och det är otroligt kul att vi nu fortsätter vår satsning på Umestan, och samtidigt kan tillgodose behoven av nya lokaler för två av Umeås växande företag.” säger Lars Sällström, VD Lerstenen.

Lerstenen har tagit hjälp av arkitektbyrån Koncept som tagit fram den slutgiltiga designen och gjort en ordentlig effektivisering av byggnaden.

En självsäker byggnad med nutida formspråk i samspel med befintliga fastigheter.
säger Camilla Videhall, arkitekt på Koncept.

Byggnaden kommer få en fasad i varma guldtoner som relaterar till och samspelar med de gult putsade regementsbyggnaderna och de faluröda träbyggnaderna i området. De enkla, äkta och eleganta materialen metall, trä och glas anknyter även de till trakten och står i
harmoni med platsen.


Den ena delen av huset kommer att disponeras av bioteknikföretaget Nordic Biomarker

”Vi är väldigt glada över att vi på Nordic Biomarker, i samarbete med Lerstenen, kan trygga vår fortsatta expansion i Umeå. De nya lokalerna blir ett lyft på alla sätt och vis och skapar förutsättningar att åtminstone fyrdubbla vår produktion.”
säger Rikard Rodén, VD Nordic Biomarker.

Den andra stora hyresgästen är ingenjörs- och designföretaget ÅF.

”ÅF satsar och expanderar i norr, och ett tydligt tecken på det är behovet av att flytta in i lokaler där vi kan fortsätta att växa. Vi ser en stor efterfrågan på våra tjänster – främst inom samhällsbyggnads- och industrisektorn – och vi vill välkomna nuvarande och framtida kollegor samt kunder till vårt nya ÅF-hus i Umestan.”
säger Carl-Olof Alknert, Fastighetschef ÅF koncernen.

Som totalentreprenör för projektet har Selbergs Entreprenad anlitats.