Hyreshöjning från 1 april

Resultat av årets förhandlingar med Hyresgästföreningen innebär en höjning av hyran med 1,9% fr o m 1 april 2019.