Arkiverad: Personaldag 15 maj

Onsdag den 15 maj är kontoret stängt och samtlig personal är upptagen av vår årliga personaldag . Har du en AKUT felanmälan tar du kontakt med Securitas på tel 0771 50 60 90.