Hyresgästundersökning

Din åsikt är viktig för oss, hjälp oss att bli bättre genom att svara på vår enkät.

Det är nu dags för vår hyresgästundersökning som vi gör vart tredje år. Enkäten kommer idag den 14 maj att skickas ut via e-post till de hyresgäster som vi har en e-postadress till (en per lägenhet). För de hyresgäster där vi saknar e-postadress kommer vi att dela ut ett brev med enkäten i stället. Även om du får en enkät utdelad i din postlåda kan du lämna svaret via nätet enligt de instruktioner som bifogas.

I denna undersökning samarbetar vi med AQ Analys AB som gör utskicket via e-post och sammanställningen av svaren.