Ny lagstiftning från 1 oktober

Från den 1 oktober gäller ny lagstiftning mot bland annat handel med hyreskontrakt och otillåten andrahandsuthyrning.

Riksdagen beslutade den 13 juni om nya, strängare regler mot otillåten andrahandsuthyrning och svarthandel med hyreskontrakt. Syftet med de nya reglerna är att få en rättvisare hyresbostadsmarknad med fler förstahandskontrakt och tryggare boendevillkor.

Förändringarna innebär omfattande lagskärpningar som berör olika typer av missbruk av hyresrätten – till exempel svarthandel, oskäliga andrahandshyror, felaktigt utnyttjande av andrahands-, bytes- och inneboendebestämmelserna.

Läs mer om de nya reglerna ur Fastighetsägarnas Faktablad