Arkiverad: Vi stänger tillfälligt, fredag 18/10

På grund av personaldag fredagen den 18/10 stänger Lerstenen tillfälligt mellan kl. 08.00-10.30 och öppnar igen som vanligt efter det.

Akuta felanmälningar görs till Securitas på tel. 0771-50 60 90