Hyresjustering p-platser och garage

Vi har i enlighet med avtalen för p-platser och garage som du som hyresgäst har tecknat med oss justerat hyran från den 1 januari med ca 2%.

Ny hyra framgår av din hyresavi.