Arkiverad: Årets hyresförhandlingar

Årets hyresförhandling är inne i sitt slutskede och resultatet av förhandlingen innebär mest troligt att ny hyra kommer att gälla fr o m juni månad. Detta innebär att det i så fall sker en retroaktiv debitering på juli månads avi för höjningen som avser juni månad.