Arkiverad: Nytt talsvar

Vi har lagt till ett nytt talsvar för vår växel för att förtydliga för er som ringer till oss vilket knappval som ska väljas för vilka frågor. Nytt talsvar gäller från den 26/10.