Arkiverad: Ny hyra för P-platser

Vi har höjt hyrorna för parkeringar och garage från 1 januari 2022. Ny hyra framgår av din hyresavi som skickas ut inom kort.