Arkiverad: Lerstenen säljer bostadsfastigheter i Umeå till Klarabo

Lerstenen har idag sålt fem bostadsfastigheter i Umeå till
Klarabo. Två av fastigheterna ligger på Östra Ersboda och innehåller 95
lägenheter. Tre mindre fastigheter på Grubbe med sammanlagt 31 lägenheter har
också sålts i samma affär.

Köpeskillingen uppgår till 175 miljoner kronor, vilket ger
Lerstenen ett bra tillskott både resultat- och likviditetsmässigt.

  • För Lerstenens del innebär affären med Klarabo att
    vi ökar förutsättningarna för nybyggnation av hyresrätter i Umeå, vilket har
    varit den främsta affärsidén de senaste åren och huvudsyftet med denna
    försäljning. Lerstenen har de senaste 3 åren genomfört och påbörjat …

Läs mer »