Arkiverad: Lerstenen säljer bostadsfastigheter i Umeå till Klarabo

Lerstenen har idag sålt fem bostadsfastigheter i Umeå till Klarabo. Två av fastigheterna ligger på Östra Ersboda och innehåller 95 lägenheter. Tre mindre fastigheter på Grubbe med sammanlagt 31 lägenheter har också sålts i samma affär.

Köpeskillingen uppgår till 175 miljoner kronor, vilket ger Lerstenen ett bra tillskott både resultat- och likviditetsmässigt.

  • För Lerstenens del innebär affären med Klarabo att vi ökar förutsättningarna för nybyggnation av hyresrätter i Umeå, vilket har varit den främsta affärsidén de senaste åren och huvudsyftet med denna försäljning. Lerstenen har de senaste 3 åren genomfört och påbörjat nyproduktion av ca 500 lägenheter, säger Erik Sällström, VD Lerstenen Invest.

Lerstenen äger efter försäljningen ca 1400 hyresrätter (inkl pågående nyproduktion) och ca 100 000kvm lokaler, vilka främst utgörs av Umestan Företagspark och hotellfastigheter i Umeå och Övik. Hotellen drivs av Elite. I dagsläget har Lerstenen byggrätter för ytterligare ca 200 bostäder.

Rådgivare till Lerstenen har varit Tango och Polaris Advokatbyrå.