Arkiverad: Årets hyresförhandlingar

Hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen är slutförda och en generell höjning med 1,45% gäller från 1 april.

I några fastigheter har vi poänghöjande åtgärder vilket framgår av anslag i trapphuset.