Förändring i organisationen

Den 2 maj gjorde vi en större organisationsförändring som innebär att vi köper fastighetsskötseln av Umeå Driftteknik AB, UDAB.

Vi har gjort denna förändring för att långsiktigt öka den totala förvaltningskvalitén. Lerstenen kommer, som ägare, fortsättningsvis att ha det övergripande ansvaret för fastigheterna och värna om din trivsel i ditt boende.

Du som hyresgäst kan fortsättningsvis göra din felanmälan genom att logga in på Lerstenens hemsida med dina tidigare inloggningsuppgifter eller med Bank-Id.

Vill du göra felanmälan via telefon är UDABs växel öppen helgfri vardag mellan kl 09-12 och kl 13-15, tel 070 266 15 02.

Kvällar och helger gör du fortfarande akut felanmälning till Securitas.