Arkiverad: Personaldag 19 juni

Vårt kontor är stängt den 19 juni p g a personaldag. Felanmälningar gör du som vanligt via vår hemsida eller ringer Umeå Driftteknik AB, 090 202 18 19.