Arkiverad: Hyresförhandling 2024

Vår förhandling med Hyresgästföreningen är slutförd. Överenskommelsen innebär en generell hyreshöjning från 1 januari 2024 med 5,7%. Eftersom den nya hyran gäller från den 1 januari så kommer det att bli en retroaktiv höjning för både januari och februari på hyresavin för mars månad.