Arkiverad: Hyresförhandling 2024

Vår förhandling med Hyresgästföreningen är slutförd. Överenskommelsen innebär en generell hyreshöjning från 1 januari 2024 med 5,7%. Eftersom den nya hyran gäller från den 1 januari så kommer det att bli en retroaktiv höjning för både januari och februari på hyresavin för mars månad.

Arkiverad: 2024 års hyror

Våra förhandlingar med Hyresgästföreningen gällande 2024 års hyror är ännu inte slutförda. Avier för januari månad börjar skickas ut idag. Hyror för p-platser och garage följer den allmänna prisutvecklingen och är höjda med ca 6,5% från 1 januari.