Arkiverad: Personaldag

Vårt kontor är stängt onsdag 8 juni mellan kl 09-13:30.

Du kan ändå göra felanmälan till Umeå Driftteknik AB, 070 266 15 02 eller via vår hemsida.

Förändring i organisationen

Den 2 maj gjorde vi en större organisationsförändring som innebär att vi köper fastighetsskötseln av Umeå Driftteknik AB, UDAB.

Vi har gjort denna förändring för att långsiktigt öka den totala förvaltningskvalitén. Lerstenen kommer, som ägare, fortsättningsvis att ha det övergripande ansvaret för fastigheterna och värna om din trivsel i ditt boende.

Du som
hyresgäst kan fortsättningsvis göra din felanmälan genom att logga in på
Lerstenens hemsida med dina tidigare inloggningsuppgifter eller med Bank-Id.

Vill du
göra felanmälan via telefon är UDABs växel öppen helgfri vardag mellan kl 09-12

Läs mer »

Arkiverad: Brogatan 31-33

Umeå Energi jobbar med underhållsarbete av fjärrvärme väst på stan. Detta påverkar varmvatten och värme för Brogatan 31-33 och pågår fram till kl 16 den 2 mars. Se mer info på umeaenergi.se

Arkiverad: Felanmälan under semesterperioden

Om din ordinarie fastighetsskötare har semester och du behöver få kontakt för en akut felanmälan dagtid ringer du någon av de andra. Vid ej akut felanmälning gör du den enkelt via hemsidan eller ringer till kontoret.

I tjänst 16 augusti – 20 augusti
Ulf Sondell tel 070 510 84 66
Joachim Björk tel 072 080 88 77
Ida Karvonen tel 072 080 83 48 (to, fr)

Arkiverad: Felanmälan under semesterperioden

Om din ordinarie fastighetsskötare har semester och du behöver få kontakt för en akut felanmälan dagtid ringer du någon av de andra. Vid ej akut felanmälning gör du den enkelt via hemsidan eller ringer till kontoret.

I tjänst 9 augusti – 13 augusti
Ulf Sondell tel 070 510 84 66
Kent Ericsson tel 070 566 18 25 (må, on, to, fr kl 07-11, ti kl 07-16)