Registrera

Röker du? 
Söker du parkering? 
Har du djur? 
Enligt personuppgiftslagen (1998:204) måste du som bostadssökande hos Lerstenen lämna ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Med behandling avses registrering, insamling, lagring, bearbetning, utlämnande eller samkörning inom Lerstenens kundverksamhet. Vi behandlar samtliga uppgifter med fullständig sekretess.