Arkiverad: Personaldag

Vårt kontor är stängt onsdag 8 juni mellan kl 09-13:30.

Du kan ändå göra felanmälan till Umeå Driftteknik AB, 070 266 15 02 eller via vår hemsida.

Förändring i organisationen

Den 2 maj gjorde vi en större organisationsförändring som innebär att vi köper fastighetsskötseln av Umeå Driftteknik AB, UDAB.

Vi har gjort denna förändring för att långsiktigt öka den totala förvaltningskvalitén. Lerstenen kommer, som ägare, fortsättningsvis att ha det övergripande ansvaret för fastigheterna och värna om din trivsel i ditt boende.

Du som
hyresgäst kan fortsättningsvis göra din felanmälan genom att logga in på
Lerstenens hemsida med dina tidigare inloggningsuppgifter eller med Bank-Id.

Vill du
göra felanmälan via telefon är UDABs växel öppen helgfri vardag mellan kl 09-12

Läs mer »