Integritetspolicy

Behandling av dina personuppgifter

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress och kontaktuppgifter. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer. Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir hyresgäst hos oss och även en tid efter att din tid som hyresgäst hos oss har upphört.

Personuppgiftsansvarig

Bostadsföretaget Lerstenen A.M AB, Storgatan 28 J, 903 21 Umeå, Organisationsnummer: 559174–6382 tillsammans med koncernföretag är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

När du ställer dig i vår bostadskö

Under kötiden samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge du står i vår kö. Om du inte önskar stå kvar i kön kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter. Personuppgifter sparas i 24 månader efter att ditt konto inaktiverats därefter raderas all information. Ditt konto blir inaktivt när du inte loggat in på sex månader.

När du erbjuds en bostad hos oss

När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar.

Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss.

Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna.

Om du erbjuds ett särskilt boende eller gruppboende kommer vi att hämta in beslut från social­nämnden.

Om du erbjuds en studentbostad kommer vi att behandla antagningsbesked och kårmedlemskap eller andra intyg som styrker att du kommer att studera under hyrestiden.

Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte. Om du blir nekad en lägenhet hos oss på grund av att vi inte kan godta dig som hyresgäst kommer vi dock att bevara dina personuppgifter i tre månader efter avslagsbeslutet.

Under hyresförhållandet

När du blir hyresgäst hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart.

I samband med förvaltning av fastigheten behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier, eventuellt ansluter till bredband, behandlar dina betalningar och hanterar dina felanmälningar samt vid löpande underhåll. Vi behandlar även dina uppgifter i boknings- och passageloggar i gemensamma utrymmen där vi har elektroniska nycklar. När vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver.

Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du bor i en studentbostad kommer vi till exempel att kontrollera att du studerar. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Vid eventuell försäljning av fastigheten kan uppgifter komma att lämnas ut till köpare av fastigheten.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla.

När hyresförhållandet är slut

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter som till exempel hyresavtalet, beslut från socialnämnd och studieintyg. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år, då bokföringslagen kräver detta.

Dina rättigheter

Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Din begäran behöver vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och innehålla uppgift om namn och personnummer. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet).

Du har också rätt att klaga på hur vi behand­lar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Har du frågor eller funderingar

Du som hyresgäst eller bostadssökande är alltid välkommen att ställa frågor om du har funderingar kring något. Vi på Lerstenen värnar om alla våra kunder och finns därför tillgängliga under kontorstider på vår besöksadress och via telefon 090 70 41 80 vardagar 09:00-1500.

Lerstenen PLUS

Lerstenen har skapat många lägenheter genom nyproduktion under årens lopp. Nu påbörjar vi även ett parallellt arbete med att renovera lägenheter som har enklare standard och mindre modern karaktär. Genom att löpande renovera lägenheter som sägs upp kan vi höja standard, säkra installationer i el, VVS och ventilation och vid behov justera lägenheternas utformning och eventuellt komplettera saknade funktioner. På så vis får vi fräscha, trevliga, inbjudande lägenheter med modern standard. Syftet är att skapa en nyproduktionskänsla i befintliga fastigheter genom exempelvis nytt kök, nytt badrum och nya ytskikt.

Denna modell, att renovera befintliga lägenheter till en nyproduktionsstandard, har vi valt att kalla för Lerstenen Plus.

Utöver lägenhetsrenoveringarna krävs det åtgärder i gemensamma utrymmen som tvättstuga, trapphus och förråd för att skapa en helhet i nyproduktionskänslan. Dessa åtgärder förhandlas med hyresgästföreningen samtidigt som de första lägenhetsrenoveringarna i en fastighet/byggnad och kräver därmed en omfattande planering, åtgärdsutredning och upphandling med leverantörer för att få en tids- och kostnadseffektivt utförande. Till fastighetsåtgärderna ingår även eventuella fönsterbyten och lägenhetsdörrar men också översyn och åtgärder i utemiljö.
Dessa typer av fastighetsåtgärder kan komma att utföras efter en hyresgäst har flyttat in i sin nya ”Plus-lägenhet”, det är en viktig information att ta med sig för blivande hyresgäster i våra ”Plus-lägenheter”.

Ditt boende

Andrahandsuthyrning

För att få hyra ut din hyresrätt i andrahand måste du ha Lerstenens godkännande. Du måste lämna in en skriftlig ansökan till oss.

Blanketten för Ansökan om Andrahandsuthyrning hittar du HÄR
eller under fliken Blanketter. Du kan även hämta en blankett hos oss på vårt kontor på Storgatan 28 J. Tänk på att tillsammans med din ansökan även bifoga ett intyg som styrker varför du vill hyra ut i andrahand. Du ska även upprätta ett skriftligt avtal mellan dig och din andrahandshyresgäst samt bifoga den med din ansökan till oss. Kontrakt för det hittar du HÄR. Du bör även göra en skriftlig inventarielista och ta foton på möblemang om du hyr ut din lägenhet möblerad. 

Giltiga skäl för Andrahandsuthyrning

 • Studera på annan ort (studieintyg/registreringsbevis krävs)
 • Tillfälligt arbete på annan ort (anställningsavtal/arbetsgivarintyg krävs)
 • Provbo som sambo (max 1 år sammanlagt, sambons hyres/köpesavtal skall bifogas i ansökan)
 • Längre utlandsvistelse (resebevis och fullmakt)
 • Annat boende på grund av ålder eller sjukdom

Lerstenen beviljar andrahandsuthyrning 6 månader i taget. Önskar du förlänga din andrahandsuthyrning måste ny ansökan inkomma till Lerstenen i god tid innan beviljad period löper ut. Om du ska byta andrahandshyresgäst mitt i din bortavistelse måste du göra en ny ansökan. Det är viktigt för oss att veta vem som bor i lägenheten ur säkerhetsperspektiv. T ex vid brand. 

Om du inte känner personen kan det vara bra att du kontrollerar om betalningsanmärkning finns hos kronofogden och fråga efter referens hos tidigare hyresvärd. Detta kan minimera problem för dig. Kom överens om vem som ska betala t ex el och Internet. Andrahandshyresgästen ska teckna egen hemförsäkring.

Det är inte tillåtet att du som förstahandshyresgäst tar ut en hyra som innebär att du tjänar pengar på att hyra ut i andrahand. Andrahandshyresgästen bör betala samma hyra som förstahandshyresgästen. Om lägenheten är möblerad kan en mindre summa för möblerna läggas på, inte mer än 10-15 % av hyran. Läs mer om detta på Hyresgästföreningens hemsida

Tänk på att andrahandshyresgästen kan kontakta Hyresnämnden och begära återbetalning av oskälig hyra om du tar ut för hög hyra.

Du som förstahandshyresgäst ansvarar för att betala hyran i tid och att din andrahandshyresgäst sköter sig under hyresperioden. Om störningar förekommer under tiden så riskerar du uppsägning av kontraktet. 

Det är av största vikt att du sköter ansökningar för förlängning av ny period under tiden som du inte bor i din hyresrätt. Gör du inte detta tror vi med automatik att du är tillbakaflyttad. Detta kan påverka din hyreshistorik negativt inför framtida referenser till andra hyresvärdar. Om din andrahandshyresgäst fortsätter att bo kvar i din hyresrätt efter att kontraktet upphört och beviljad period löpt ut så riskerar du som förstahandshyresgäst uppsägning. 

Om du som förstahandshyresgäst inte har för avsikt att flytta tillbaka till lägenheten ska en skriftlig uppsägning av kontraktet ske 3 mån innan beviljad period går ut.

Din andrahandshyresgäst har ingen rätt att ta över ditt förstahands kontrakt.

Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att anpassa din bostad genom Umeå Kommuns bostadsanpassning.

Lär mer på Umeå Kommuns hemsida: Bostadsanpassningsbidrag

Hyran

Skyldig att alltid betala

Du som hyresgäst är alltid skyldig att betala din hyra i tid. Observera att hyresvärden inte är skyldig att lämna ut hyresavier. Det är enbart en service. Enligt rättspraxis och hyreslagen ska du betala hyran i förskott och senast den sista vardagen i månaden innan. Det innebär att hyran i april ska betalas senast sista mars.

E-Faktura

Med e-faktura skickas en elektronisk hyresavi till din internetbank istället för via posten. Anmälan görs via din internetbank. Logga in på din internetbank och sök fram bolaget Lerstenen A.M AB. Vid anmälan via din internetbank behöver du fylla i kontoinnehavarens namn, e-postadress samt telefonnummer. För att kunna betala med e-faktura behöver du som ansöker stå som första kontraktsinnehavare på hyresavtalet. Om du har frågor eller vill ha mer information om elektroniska fakturor ber vi dig kontakta din bank.

Autogiro

Det är väldigt smidigt att betala hyran via autogiro. Hyran dras då varje månad automatiskt från ditt bank- eller personkonto den sista bankdagen. Tag kontakt med oss på uthyrningen så får du en blankett Fyll i dina person- och kontouppgifter och kom in till oss på kontoret eller skicka den via post.

Internet – kom ihåg OCR-numret

Du kan betala hyran på internet via din bank. Använd bankgironumret som finns angivet på din hyresavi. Längs ner till vänster på respektive avi finns ett så kallat OCR-nummer. Detta måste du alltid ange när du betalar via Internet. Det blir annars svårt för oss att identifiera vem hyran kommer ifrån. Observera att varje månad har ett eget specifikt OCR-nummer. Kontakta gärna din bank för att få reda på hur du skaffar internetbank.

Posta eller betala över disk – använd det förtryckta inbetalningskortet

När du skickar in betalningen per post eller betalar över disk på ett bankkontor är det enklast att använda din hyresavi. Har du inte detta till hands måste du på inbetalningen ange namn, personnummer, lägenhetsnummer och adress för att betalningen ska komma rätt.

Vem bestämmer hyran?

Hyran för din lägenhet bestäms vanligtvis vid förhandlingar mellan fastighetsägaren och Hyresgästföreningen. Genom en förhandlingsklausul i ditt hyresavtal blir du bunden av överenskommelsen. Hyresgästföreningen företräder alla hyresgäster i hyresförhandlingen, oavsett om de är medlemmar eller inte. Hyran i de kommunägda fastigheterna styr även hyresnivån för de privata fastighetsägarna.

Snöröjning

Hur snöröjningen utförs skiljer sig något från område till område. I några områden röjs de stråk som är mest trafikerade först, i andra jobbar man åt motsatt håll varannan gång för att undvika att samma hyresgäster får sin gård röjd sist varje gång.

Du kan underlätta snöröjningen genom att:

Parkera cyklar och mopeder på anvisad plats
Plocka undan pulkor, leksaker eller andra föremål som kan vara i vägen

Du som hyr parkeringsplats har ett ansvar för snöröjningen på denna. Det är bra att ha en snöskyffel förvarad i bilen. Då kan du snabbt skotta snövallar som blockerar din utfart.

Motorvärmare – instruktion

I de flesta av våra motorvärmaruttag sitter temperatur- och tidsstyrt bilvärmaruttag. Användarinstruktion

http://www.aseastan.se/doc/modell1.pdf

Parkeringsregler

Det är viktigt att du som hyresgäst tar reda på vilka parkeringsregler som gäller i den fastighet du bor i. Finns det t ex platser för besökande och vad gäller då? Som boende i ett kvarter, eller boende i närområdet, där det finns besöksparkeringar får du inte stå på besöksparkeringen.

Inomhustemperatur

Under hösten och vintern får vi många frågor om inomhustemperaturen. Alla upplever värmen på olika sätt. En del fryser, en del tycker det är för varmt. Det väsentliga är att lägenheterna håller 20-21 grader. När man mäter temperaturen i ett rum ska man mäta minst en meter från vägg och minst en meter från golvet.

Varför är mitt element kallt ibland?
På elementet sitter en termostatventil som känner av temperaturen i lägenheten. När termostaten känner att det är 21°C i rummet, stänger den av vattenflödet genom elementet. Efter en stund svalnar elementet och når samma temperatur som rummet. Det är därför som man ibland kan känna att elementet är kallt trots att det är minusgrader ute. När sedan temperaturen i rummet sjunker under 21°C så öppnar termostaten igen. På så sätt håller man en jämn temperatur inne.

Brandvarnare

Om det finns brandvarnare monterad i lägenheten har vi som fastighetsägare inget ansvar för den. Det är du som hyresgäst som ansvarar för byte av batterier och rengöring av brandvarnaren.

Nycklar

Om du tappar bort en lägenhetsnyckel måste du bekosta ett låsbyte. Detta kan göras i samband med att du tappat bort nyckel/nycklar eller i samband med utflyttning. Det avgör du själv.

Har du behov av ytterligare nycklar till lägenheten tar du kontakt med Lerstenens kontor för att få en rekvisition till den låsfirma som vi har avtal med. Kostnad för ytterligare nycklar betalar man som hyresgäst själv.

Parabolantenn

Om man vill montera upp en parabol får den inte på något sätt sticka ut utanför balkongräcket, förankras i husväggen eller i taket. Du måste även ta kontakt med Lerstenen innan.

Rökning

Det är inte tillåtet att röka i allmänna utrymmen såsom trapphus eller källare. Vi vill också att ni visar hänsyn och inte röker i anslutning till entré eller friskluftsintag. Var även lyhörd om dina grannar upplever obehag om du röker på balkongen.

Efter beslut av riksdagen är det från och med 1 juli 2019 förbjudet att röka på lekplatser och vid entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.

De nya reglerna innebär att rökförbud gäller vid:

 • Lekplatser där andra än enbart de boende i fastigheten har tillträde.
 • Gemensamma entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.

De nya reglerna syftar till att skapa fler rökfria miljöer där människor vistas och rökförbudet omfattar all rökning, även e-cigaretter.

Som hyresvärd ber vi er vänligen att respektera de nya reglerna.

Skadedjur

Om du hittar t ex silverfiskar, pälsängrar, myror eller andra skadedjur i lägenheten så anmäler du det till Umeå Driftteknik AB, 070 266 15 02.

Sophantering

I de flesta av våra fastigheter har vi kärl för källsortering. Där detta saknas ska du som hyresgäst kasta glas, papper, metall och dyl hos någon av de återvinningsstationer som finns i Umeå. Grovsopor transporterar du som hyresgäst till återvinningscentralen vid Gimonäs eller Klockarbäcken. Titta gärna på Vakins hemsida för att lära dig mer om sortering och se hur viktigt det är. www.vakin.se

Cykelförvaring

I flera av våra fastigheter finns möjlighet att vinterförvara sin cykel i källarutrymme. Om sådant finns och du ställer ner din cykel måste du märka den med namn och adress.

Trapphus och källargångar

Trappor, entréer och källare får inte blockeras med t ex cyklar, barnvagnar, skor eller dörrmattor. Detta av utrymningsskäl samt för att räddningspersonal och städpersonal ska kunna ta sig fram i trapphusen.

Tvättstuga

I de flesta av våra fastigheter finns det en gemensam tvättstuga, ofta med bokningstavla. Varje lägenhet har då en bokningscylinder som man bokar sin tvättid med. Lappar och dyligt gäller inte som bokning. Om du av någon anledning inte kan tvätta på den tid du bokat, boka ny tid eller flytta cylindern till ”parkering” så att annan hyresgäst kan nyttja tiden istället.

Hela den tvättid du bokat gäller för dig, oavsett när du väljer att påbörja ditt tvättpass, d v s har du bokat tvättid mellan kl 7-12 så kan du börja tvätta t ex kl 9.

Innan tiden för det tvättpass du har bokat är slut skall maskin- och torkrum städas enligt de anvisningar som finns uppsatta. Du flyttar även din bokningscylinder till nytt tvättpass eller till ”parkering”.

Störningar

I ett flerfamiljshus bor man nära sina grannar. Därför är det mycket viktigt att visa hänsyn och inte störa omgivningen. Detta gäller dygnet runt, men är extra viktigt sena kvällar, nätter och tidiga morgnar. Undvik t ex att dammsuga eller tvätta sent på kvällen och att inte prata högt i trapphuset. Tänk också på att ljud kan vandra, ställ därför inte en bashögtalare direkt på golvet.

Som hyresgäst har du även ansvar för de som besöker dig.

Samtliga fastigheter är anslutna till störningsjour via Securitas. Detta innebär att du som hyresgäst kan ringa in till Securitas om det pågår en störning i din fastighet.

Lägenhetsinnehavaren som orsakar störningen kommer att debiteras för utryckningen.

Störningsjouren, Securitas tel: 0771- 50 60 90

Lägenhetsbyte

Enligt hyreslagen har man rätt att använda sin lägenhet till ett lägenhetsbyte, så till vida att hyresvärden godkänner detta.

Giltiga skäl för lägenhetsbyte:

 • Du behöver en större lägenhet till exempel för att du har eller ska få barn
 • Du behöver en mindre lägenhet
 • Du vill ha en billigare lägenhet
 • Den andra lägenheten ligger närmare ditt arbete
 • Du ska arbeta eller studera på en annan ort och behöver flytta

När du har hittat någon att byta din lägenhet med, så fyller ni i blanketten Ansökan om lägenhetsbyte. Bifoga de handlingar som vi kräver, och som står på blanketten.

Vi kommer att göra en sedvanlig kreditundersökning på föreslagen bytespart, upptäcker vi att det finns skulder och/eller anmärkningar, godkänner vi inte bytet. Parkering följer inte automatiskt med till ny hyresgäst.

Observera att vi vill få in ansökan minst en kalendermånad innan önskat bytesdatum. Avtalsskrivning och besiktning skall ske innan bytet genomförs.

Läs gärna mer om vad som gäller vid lägenhetsbyte på
Fastighetsägarnas hemsida

Byte av lägenhet inom Lerstenen

Om du vill byta till en annan lägenhet inom Lerstenen så ska du ha bott i din nuvarande lägenhet hos oss i minst tre år och vara registrerad på hemsidan innan vi försöker hjälpa till med ett eventuellt byte. Det är dock viktigt att du tar kontakt med oss när du uppfyllt båda dessa kriterier så att vi i ditt kundkort kan markera att du är intresserad av ett byte.

Tänk på att du har en uppsägningstid på 3 månader på din nuvarande bostad och att du kan drabbas av dubbla hyror under en period om en ny hyresgäst inte kan flytta in i din gamla bostad direkt när du flyttar ut.

Överlåtelse

En hyresgäst som av någon anledning inte längre behöver sin bostadslägenhet kan överlåta den till en närstående som han eller hon varaktigt sammanbor med. Även dödsboet efter en avliden hyresgäst kan ha rätt att överlåta en lägenhet.

Tänk på att en hyresgäst som överlåter sin lägenhet utan hyresvärdens samtycke och som inte heller har hyresnämndens tillstånd, riskerar att förlora den.

Vem får inte ta över lägenheten?

En inneboende har inte rätt att ta över lägenheten. Det gör ingen skillnad om den inneboende är en närstående person, till exempel ett barnbarn som är inneboende hos sin mormor eller morfar.

Man kan inte kvalificera sig för att få ta över en lägenhet bara genom att vara folkbokförd på lägenhetens adress. Det är bara den som rent faktiskt har bott i lägenheten som kan ha rätt att ta över den.

Utflyttning

Uppsägning

Uppsägning av hyresavtal för lägenhet, parkeringsplats eller garage skall alltid göras skriftligt. Du kan använda dig av hyresavtalet där det på baksidan finns en uppsägningsdel eller skriva ut en blankett här på vår hemsida. Uppsägningen kan lämnas in eller postat till vårt kontor.

Det går inte att maila in en uppsägning då vi kräver en underskrift av dig.

Om ni står två personer på kontraktet ska båda skriva under och skicka in. Flyttar den ena parten från lägenheten krävs en förfrågan om överlåtelse till den kvarboende personen. Om inte detta sker är du som har avflyttat fortfarande ansvarig för lägenheten.

Besiktning

Senast en vecka innan utflyttning ska du som hyresgäst ta kontakt med Lerstenens kontor för att boka besiktningstid.

Parkeringstillstånd

Vi har parkeringsövervakning vid de flesta av våra fastigheter. Därför är det viktigt att du ber Lerstenens kontor om ett parkeringstillstånd när du ska flytta ut.

Inflyttning

Tillträde

Som ny hyresgäst ska du ha tillgång till lägenheten senast kl 12:00 den 1:a i inflyttningsmånaden. Infaller den 1:a en lördag, söndag eller helgdag sker tillträde senast kl 12:00 närmast efterföljande vardag.

Ibland kommer ut- och inflyttande hyresgäst överens om ett tidigare tillträde. Det är då viktigt att lägenheten besiktas i anslutning till detta. Eventuell ekonomisk kompensation för tidigare tillträde görs upp mellan ut- och inflyttande hyresgäst.

Det är viktigt att man har tecknat hemförsäkring från det datum man tillträder lägenheten.

Besiktning

När den utflyttande hyresgästen har bokat tid för besiktning tar vi kontakt med dig som ska flytta in för att erbjuda dig att vara med på besiktningen. Vår besiktningsman kontrollerar skicket på lägenheten och eventuella skador, samt städningen. Det är viktigt att du som ny hyresgäst också kontrollerar städningen och gör eventuella anmärkningar vid besiktningen så att bristerna kan åtgärdas omgående.

Tillsammans med bekräftelsen du får när du har sagt upp din lägenhet så följer det med en checklista på vad som ska göras innan avflyttning. Eventuella skador eller onormalt slitage som uppkommit under din boendetid kan komma att faktureras dig.

Nycklar

Du ska ha tillgånng till din nya lägenhet senast kl 12:00 den 1:a på månaden, såvida den dagen inte är en lördag, söndag eller helgdag. Då får du tillgång till lägenheten närmast följande vardag. Nycklarna får du antingen i samband med besiktningen eller hämtas på Lerstenens kontor under våra öppettider. Normalt är det 3 st lägenhetsnycklar som du får tillgång till. Det är viktigt att alla nycklar återlämnas vid avflytt. Om det saknas någon nyckel så blir du ersättningsskyldig. Att byta lås kostar ca 2500 kr

Parkeringstillstånd

Vi har parkeringsövervakning vid de flesta av våra fastigheter. Därför är det viktigt att du ber besiktningsmannen eller någon på Lerstenens kontor om ett parkeringstillstånd när du ska flytta in.

Hyresbetalning

Hyran skall betalas i förskott senast den sista vardagen före varje kalendermånads utgång. Vid utebliven betalning skickas påminnelse ut och påminnelseavgift på 60 kr tillkommer. Inkommer inte hyresbetalning trots påminnelse skickas ett inkassokrav och ytterligare 180 kr tillkommer. Sker betalning inte efter det skickas betalningsföreläggande till Kronofogden med ansökan om avhysning om skulden inte regleras. Upprepade sena betalningar kan leda till uppsägning av hyresavtalet. Även om du inte har fått någon hyresavi är du skyldig att betala hyran. Kontakta oss omedelbart om du har problem med en hyresinbetalning.

Ansökan om autogiro

Du har möjlighet att betala hyran via autogiro. Tag kontakt med oss om du är intresserad av detta.

Hemförsäkring

För att skydda dig mot ekonomiska förluster vid inbrott, skada, brand eller översvämning måste du ha en hemförsäkring. Det kan också inträffa saker som gör att du blir skadeståndsskyldig. Fastighetsägarens försäkring täcker inte din egendom vid brand, översvämning eller skada. Det är viktigt att din hemförsäkring gäller från den dag du tillträder lägenheten.

Adressändring

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta ) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag.

Vill du ha eftersändning av din post kan du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se).

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren eller på postboxen i entrén om det finns en sådan.

Bredband/internet

Fiber via Bredband2 och Umeå Energi 265 kr/månad inkl nätavgift

Elavtal

I Umeå är det Umeå Energi som äger elnätet. Detta är inget som du kan påverka. Däremot kan du välja vilken leverantör du vill för själva elen som du förbrukar. På t ex elpriskollen.se kan du jämföra olika elleverantörer. Det är viktigt att du som inflyttande hyresgäst tar kontakt med Umeå Energi i god tid innan inflyttningen så att du inte riskerar att elen är avstängd när det är dags för inflyttning.

www.umeaenergi.se

Kabel-tv

Samtliga lägenheter har tillgång till Tele2 grundutbud av tv-kanaler. Kanalerna är digitala och är tillgängliga i samtliga uttag i lägenheten.

Läs mer om vilka kanaler som ingår i ditt grundutbud på: www.tele2.se

Förråd

Till de flesta lägenheter tillhör det ett förråd. I samband med att man flyttar in bör man sätta dit ett hänglås även om man inte ställer in saker där på en gång.

Tänk också på att inte förvara kartonger direkt på golvet om förrådet är i en källare eftersom betongen kan innehålla fukt. Du får inte förvara miljö- eller brandfarliga ämnen i förrådet. Det är inte tillåtet att ställa en frys i förrådet.

Trivselregler

För att alla ska trivas är det viktigt att visa hänsyn och inte störa sin omgivning.

Husdjur

Husdjur är tillåtna i Lerstenens fastigheter, tänk på att alltid ha din hund kopplad inom bostadsområdet och i trapphuset. Se till att din hund eller katt inte smutsar ned i trapphuset, lekplatser, gångbanor, grannars altan/balkong eller planterade gräsmattor, tätortsnära skogar eller liknande platser.

Visa hänsyn

Visa extra hänsyn mellan kl 22:00 och kl 08:00.

Låt radio, TV m m vara underhållning för dig själv och inte för dina grannar.

Förvarna gärna dina grannar om du ska ha fest.

Ställ aldrig upp entrédörrar och håll källardörrar låsta. Detta för att förhindra att obehöriga vistas i fastigheten.

Störningsjour

Samtliga fastigheter är anslutna till störningsjour via Securitas. Detta innebär att du som hyresgäst kan ringa in till Securitas om det pågår en störning i din fastighet.

Lägenhetsinnehavaren som orsakar störningen kommer att debiteras för utryckningen.

Störningsjouren, Securitas tel: 0771- 50 60 90

På balkongen

Skaka inte sängkläder, mattor eller dylikt från fönster eller balkong.

Mata inte fåglar från balkong eller fönster, eller ute på gården.

Det är inte tillåtet att grilla på balkongen eller uteplats då detta medför stor brandrisk.

Sätt balkonglådor på räckets insida.

Trafik

Trafik med motorfordon på gångbanor och gräsmattor får inte förekomma

Parkering är tillåten endast på anvisade platser. Som boende har du inte rätt att parkera på gästparkering.

Skyldigheter

Du som hyresgäst är, enligt hyreslagen, skyldig att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten och bostadsområdet. Tänk på att du även ansvarar för familjemedlemmar och dina besökare.

Underhåll

Många kommunala fastighetsbolag, men även privata stora fastighetsbolag, har något som kallas för hyresgäststyrt underhåll, HLU. Det innebär bl a att man följer ett fastställt intervall för ytskikt såsom väggar, golv och tak.

Vi har dock inga fasta intervall när det gäller målning, tapetsering, byte golvmattor m m.
Vi gör i stället en besiktning av ytskikt, snickerier, sakvaror m m och bedömer om någon åtgärd ska göras vid varje omflyttning. För dig som har bott hos oss under många år finns även möjligheten att få en bedömning av lägenhetens ytskikt.
Efter att besiktning/bedömning är gjord måste du som hyresgäst göra tapetval och/eller mattval utifrån de kollektioner som vi jobbar med. När vi fått in dina val så läggs arbetsordern i kö för utförande. Väntetid för utförande kan variera från någon vecka till några månader, beroende på typ av åtgärd och arbetsbelastning. Får vi inte in något val av dig så kommer inte åtgärden att utföras.

Fixa själv

Disk- och tvättmaskin

I en del lägenheter finns möjlighet att installera disk- och/eller tvättmaskin. Du har själv ansvar för att installationen utförs av fackman. Om skador uppkommer p g a felaktig installation som inte utförts av fackman är du som hyresgäst ansvarig för dessa. Bänkdiskmaskin tillåts ej.

Målning och tapetsering

Om du vill måla om eller tapetsera i lägenheten måste det ske på ett fackmannamässigt sätt och du måste kontakta Lerstenen innan du påbörjar arbetet. Om arbetet inte är utfört på ett bra sätt kan du bli ersättningsskyldig. På de väggar där det är tapet idag är det inte tillåtet att måla.

Vårda din lägenhet, fixa de vanligaste felen själv

När du flyttar in i en lägenhet tar du även ansvar för att den sköts om ordentligt. Här kommer några enkla tips på hur du vårdar din lägenhet på bästa sätt samt vad du kan göra för att förebygga de vanligaste felen och vad du själv ska göra innan du felanmäler.

Var varsam med dina golv och dammsug i första hand. Torka golven med en lätt fuktad trasa emellanåt, men använd inga starka rengöringsmedel

Tapeter med en yta av plast rengör du genom att torka dem försiktigt med en fuktig trasa. Övriga tapettyper bör du enbart dammtorka.

Torka av ventilationsdonen och diska eventuella galler med jämna mellanrum.

Se till att kökets fläkt, filter och ventiler hålls rena eftersom fettansamlingar ökar brandrisken.

Torka bort fettfläckar från spisen och ugnen så fort som möjligt, så att fettet inte bränns fast. Kom ihåg att städa bakom spisen.

Rengör avloppen då och då för att minska stopprisken. Det är också viktigt att du inte spolar ner något som kan orsaka stopp, t ex kaffesump och matolja. Om vattnet rinner undan skata bör du själv kontrollera och rengöra sil och vattenlås innan du gör en felanmälan.

Golvbrunnen i badrummet går oftast att öppna i botten eller lyfta upp så att du kommer åt att ta bort hårtussar och liknande.

Om ett fel, som du inte anmält till oss, orsakar skador i lägenheten eller i fastigheten kan du bli ersättningsskyldig.

Väggkrokar

Kontrollera att du använder rätt typ av väggkrokar när du hänger upp t ex en tavla så att tapet och vägg inte skadas onödigt mycket. Du kan också skära ett snitt i tapeten i form av ett kors och vika undan tapetflikarna för att kunna klistra igen när du tar bort kroken/skruven.

Det är inte tillåtet att sätta upp väggkrokar eller annat på väggar i badrummet p g a risk för vattenskada.

Felanmälan

Felanmälan

Felanmälan som inte är av akut karaktär gör du via vår webbformulär.

Felanmälan som är av akut karaktär görs dagtid till ansvarig fastighetsskötare eller till Lerstenens kontor. Telefonnummer finns anslaget i trapphuset samt på vår hemsida.

Kvällar och helger görs AKUTA felanmälningar till Securitas fastighetsjour, tel 0771 50 60 90.

Vad räknas som fel av AKUT karaktär?

Vattenläckor och översvämningar

Avsaknad av vatten

Totalstopp i avlopp

Ej fungerande kyl o frys

Elfel – kontrollera först dina egna säkringar

Person instängd i ej fungerande hiss – ring telefonnummer som står i hissen eller på trapphustavla

Krossad ruta

Störningar

Vad är inte ett fel av AKUT karaktär?

Droppande kranar

Platta på spisen ur funktion

Tvättmaskin, torktumlare ur funktion

Bredband, telefoni eller tv-signal ur funktion – ring din operatör

Vattnet rinner ner långsamt i avloppet

Någon obehörig står på en förhyrda parkering – ring Securitas

Utelåsning

Om du har låst dig ute kväll eller helg och behöver upplåsning så ringer du Securitas fastighetsjour. När de kommer till din lägenhet ska du kunna styrka att du bor i lägenheten, legitimera dig och de debiterar dig 1 000 kr.