Hyreshöjning från 1 maj

Resultat av årets förhandlingar med Hyresgästföreningen innebär en höjning av hyran med 2,1% fr o m 1 maj 2020. Höjningen för maj månad debiteras retroaktivt på din avi för juni månad.