Förhållningsregler till Coronaviruset

Tisdag den 10 mars ändrade Folkhälsomyndigheten risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med förkylningssymptom, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Nedan kan du läsa mer om hur vi jobbar med att förebygga att smittan sprider sig och hur du som hyresgäst ska tänka och agera. Vi bryr oss om dig, dina grannar och våra medarbetare och ber dig därför att tänka på följande:

  • Besök oss inte på kontoret om du har några sjukdomssymptom.
    Kontoret håller stängt för besökande för att minska risken för spridning av Coronaviruset. Är du i behov av att besöka oss på kontoret ber vi dig att ringa eller mejla oss först, så kanske vi kan lösa din frågeställning på annat sätt som inte kräver ett besök.
  • Om du eller någon i din familj är sjuk – gör bara akuta felanmälningar. En akut felanmälan kan till exempel vara vattenläcka, trasiga elledningar eller kyl/frys som inte fungerar. Vi vill inte riskera att våra medarbetare för smittan vidare till dina grannar. Vänta därför med att göra felanmälningar av icke-akut karaktär tills ni är helt friska igen.
  • Vi vill be dig som har inbokade besök i närtid och är sjuk eller har symptom att avboka dem. Våra medarbetare kommer även ställa kontrollfrågor inför varje besök.
  • Om du sitter hemma i karantän och får en akut skada kommer vi givetvis hjälpa dig att åtgärda den. Våra medarbetare har fått förhållningsregler som innebär att de genomför besöket med försiktighet, med gott avstånd till dig som hyresgäst samt med extra god handhygien efteråt.

Vi tar vårt samhällsansvar

För att minska en eventuell spridning till riskgrupper och för att minska risken för högt tryck på sjukvården kommer vi bland annat att:

  • inte hälsa genom att ta i hand
  • tänka på god handhygien (tvätta händer och använda handsprit) – gör gärna det du också!

Detta görs enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer för coronaviruset covid-19.

Längre svars- och väntetider

Tänk på att våra svars- och väntetider generellt kan komma att bli längre under en tid, om det är så att vi till exempel får medarbetare som blir sjuka och måste stanna hemma. Det kan också bli så att vi tvingas prioritera om våra arbetsuppgifter under en tid. Vi hoppas och tror att du har förståelse för detta.

Stanna hemma om du är sjuk

Du som har rest i områden där coronaviruset sprids ska vara uppmärksam på något av symptomen som hosta, andningssvårigheter eller feber. Har du sådana symptom ska du inte bege dig till en vårdinrättning. Istället ska du stanna hemma och kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177 för att få information om vart du ska vända dig.

Har du frågor till oss på Lerstenen?

Välkommen att ringa eller mejla oss. Tänk dock på att svarstiderna kan vara längre än vanligt.

Mer information

Nedan hittar du länkar till aktuell information och rekommendationer kring vad du ska göra om du har funderingar, känner dig orolig eller undrar när du behöver söka vård:

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation.se

1177

Umeå kommun

Du kan även ringa det nationella informationsnumret 113 13 för att ställa allmänna frågor om Coronaviruset, Covid-19.