Arkiverad: Ny poänghyra från 1 oktober

Från oktober månad sker det, som tidigare informerats om, förändringar i hyressättningen, dels förändras vissa värderingar och dels tillförs nya.

Förhandlingen av oktoberhyrorna handlar om att en ny ”Poänghyra” tas fram. Den bygger på de gamla och de nya värderingarna och kan innebära att det blir individuella höjningar.

Vi påbörjade inventering av varje lägenhet i vårt fastighetsbestånd utifrån de punkter som finns i ”Poängen” i våras. Detta innebär att det även kan bli justeringar i enskilda lägenheter fr o m 1 januari 2015.

För att följa den allmänna hyresutvecklingen i de fastigheter som ligger öst och väst på stan och saknar förhandlingsordning höjer vi 2% resp 1,5%.