Arkiverad: Till dig som har autogiro

För dig som betalar hyran via autogiro kommer vi att dra denna från ditt konto den 3 mars. Vi hoppas det inte orsakar allt för stor olägenhet för dig.