Arkiverad: Personaldag 8 juni

Från kl 11:00 torsdag den 8 juni är kontoret stängt och samtlig personal är upptagen av vår årliga personaldag . Har du en AKUT felanmälan tar du kontakt med Securitas på tel 0771 50 60 90.