Arkiverad: Ny förordning om producentansvar för förpackningar m m

Från den 1 januari 2023 träder en ny bestämmelse i kraft som innebär att fastighetsnära insamling ska vara införd i hela landet senast 1 januari 2027.

De nya bestämmelserna innebär att kommunerna tar över ansvaret för insamling av förpackningsavfall. Insamlingen för hushållen ska vara gratis och redan nu kan man som privatperson få papper, plast, metall och glas upphämtad vid hemmet, se www.tmr.se

Läs gärna mer på Umeå Kommuns hemsida här