Tillfälliga sopkärl 15-18/3 Hedlunda

Info till våra hyresgäster på Ängesvägen 10-16 och Östra Prinsgatan 18, 20:

Ragn-Sells som är vår samarbetspartner har för nuvarande problem med att tömma sopkärlen för hushållsavfall ute på gården på grund av ett fel med tömningsbilen.

Tillfälliga sopkärl att slänga hushållsavfall i kommer att ställas ut bredvid sopsorteringen över helgen.