Arkiverad: Hyresavier via e-post

Till våra hyresgäster som angett att ni önskar få era hyresavier via e-post istället för pappersfaktura: Nu har vi börjat avisera för kvartal 3: juli, augusti & september.

Vänligen kontrollera att ni mottagit era hyresavier och var observanta på om ni har höga sekretessinställningar i er e-postklient om dessa har hamnat i er skräppost.

Hör av er till oss på uthyrning om ni har frågor kring era hyresavier: uthyrning@lerstenen.se